ДВ, бр. 64 от 26.7.2023: Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. – здравни изисквания селскостопански аптеки

В извънредния брой 64 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

Отпаднали изисквания

(чл. 2, ал. 1) Отпада ограничението за разкриване на селскостопанска аптека в жилищни сгради и сгради от смесен тип. Остава само забраната за откриване в обекти за производство и търговия с храни и в обекти с обществено предназначение.

"Обекти за производство и търговия с храни" са обектите по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба на Закона за храните.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар