ДВ, бр. 62 от 1.8.2017: Допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и КСО

В брой 62 на Държавен вестник са направени изменения и допълнения на:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент