ДВ, бр. 59 от 17.7.2018: Изменения и допълнения на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Със закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника се въвеждат нови изисквания, част от които тепърва предстои да видим в краен вариант поради необходимостта от актуализиране на приложимите за тях наредби.

Измененията и допълненията са свързани с:

  • пускането на пазара и надзора на пазара на двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника
  • регистрация на превозни средства за всякакви терени - дву-, три- и четириколесни моторни превозни средства
  • придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
  • създаване на национален публичен регистър