ДВ, бр. 58 от 23.7.2019: Закон за здравето – тютюнопушене и електронни цигари

В броя е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето. Измененията не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд, а касаят програмите за превенция на тютюнопушенето, като вече обхващат и употребата на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Това означава, че програмите за превенция и ограничаване на употребата се включват не само "тютюневите изделия" (изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени дори и частично от тютюн), но и "изделията, свързани с тютюневите изделия" - електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин, изделията за пушене, различни от тютюневи изделия и изделията за водна лула, несъдържащи тютюн.

Промените са в чл. 53, свързан с организацията на дейностите и чл. 120, свързан с програмите за превенция сред учащи със замяна на думата „тютюнопушене“ с „употребата на тютюневи и свързани с тях изделия“.

Има промени и в текста на чл. 218, който се отнася до глобите, които се налагат за нарушения в изискванията за продажба на алкохолни напитки и тютюнопушенето в закритите обществени места, но е свързано с прецизиране на тесктовете и не носи промяна в обхвата и големината на глобите.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ