ДВ: бр. 58 от 18.7.2017: Още промени във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните се променят и още редица закона - всички промени са свързани с новото наименование на министерството и съответно:

  • Министерството на земеделието и храните се заменя с новото наименование „Министерството на земеделието, храните и горите“
  • Министъра на земеделието и храните се заменя с "Министъра на земеделието, храните и горите"

Променени са следните закони:

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ