ДВ: бр. 58 от 18.7.2017: Още промени във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

В Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните се променят и още редица закона - всички промени са свързани с новото наименование на министерството и съответно:

  • Министерството на земеделието и храните се заменя с новото наименование „Министерството на земеделието, храните и горите“
  • Министъра на земеделието и храните се заменя с "Министъра на земеделието, храните и горите"

Променени са следните закони:

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай