ДВ, бр. 58 от 13.7.2018: Изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Измененията и допълненията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (както и самата наредба) не са пряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Промените са свързани с:

1.Наредбата се провежда в съответствие с направените промени в Кодекса на труда (обн. ДВ бр. 30 от 03.04.2018 г.), в сила от 01.07.2018 г., относно правото на отпуск при осиновяване на деца до 5-годишна възраст.

Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права. Приложените към наредбата декларации, също са приведени в съответствие с Кодекса на труда:
- променени са Приложение № 7-13
- добавени са две нови Приложения – № 10а и № 13а

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.