ДВ, бр. 58 и 59: Промени в КТ и други актове – не касаят ЗБУТ

В ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г. с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците са направени изменения, КОИТО НЕ КАСАЯТ ЗБУТ, в:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате