ДВ, бр. 58 и 59 от 26.07.2016: Промени в КТ и други актове – не касаят ЗБУТ

В ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г. с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците са направени изменения, КОИТО НЕ КАСАЯТ ЗБУТ, в:

В бр. 59 на Държавен вестник от 29 юли с преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение се правят изменения, КОИТО НЕ КАСАЯТ ЗБУТ и на:

Измененията са свързани с редактиране на текстове, от които се маха "професионални училища" във връзка с промените в образоватената система и въвеждането на т. нар."дуална система за обучение".

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ