ДВ, бр. 57 от 22.07.2016: Промени в Кодекса на труда

В бр. 57 на Държавен вестник от 22 юли 2016 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, с който се правят промени в Кодекса на труда, свързани със служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате