ДВ: бр. 55 от 7.7.2017: Промени в нормативни актове във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите

В заключителните разпоредби на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 г.за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с промяната на наименованието на Министерство на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите, са променени и редица нормативни актове, в които има упоменаване на министерството или министъра, включително и в следните:

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай