ДВ: бр. 55 от 7.7.2017: Промени в нормативни актове във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите

В заключителните разпоредби на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 г.за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с промяната на наименованието на Министерство на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите, са променени и редица нормативни актове, в които има упоменаване на министерството или министъра, включително и в следните:

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ