ДВ, бр. 53 от 26.6.2018: Промени в ЗЗВВХВС – живак

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Промените са свързани с новия европейски Регламент (ЕС) 2017/852  относно живака, който отменя Регламент (ЕО) № 1102/2008.

Този материал е от

специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ

НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на

системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и

с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в

нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по

прилагането им!

Спести време с експертна

информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За

абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това

съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от

тук.