ДВ, бр. 52 от 22.6.2021: Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В броя е обнародвано Постановление № 199 от 7 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Измененията в правилника следва измененията, направени в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Те са свързани с въвеждането на единна процедура за кандидатстване на принципа „на едно гише“, водеща до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа, като по този начин се завършва поетия ангажимент за правилно транспониране на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (през 2018-а година от Европейската комисия е установено неправилно транспониране на директивата).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “ДВ, бр. 52 от 22.6.2021: Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност”

  1. Здравейте,

    При назначаване на чужденец, необходимо ли е превеждане на документацията по безопасност (инструкции, оценка на риска и т.н.) на разбираем за него език, или отговорността, каква част от съдържанието на документа е разбрал си е негова ?

    Отговор
    • Работодателят има задължението да осигури така, че работникът да разбере всичко необходимо за безопасно изпълнение на работата.

      Отговор