ДВ, бр. 51 от 5.07.2016: Промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

Изменения и допълнения на Закона за защита при бедствия

В бр. 51 на ДВ от 5 юли 2016 г. са направени сериозни изменения и допълнения на Закона за защита при бедствия, но изключително малка част от тях касаят юридическите лица, както и не се изискват действия за осигуряване на съответствие с новостите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате