ДВ, бр.51 от 27.06.2017: Нова Наредба за медицинската експертиза

Обнародвано е ПМС № 120 от 23.06.2017 г. за приемането на новата Наредба за медицинската експертиза. Със същото постановление е отменена старата наредба.

Наредбата едно към едно повтаря старата.

Все пак, в Допълнителните разпоредби е посочено, че Министърът на здравеопазването утвърждава образците на експертните решение на ТЕЛК в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата и е възможно да има промяна в техния формат и съдържание.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ