ДВ, бр.51 от 27.06.2017: Нова Наредба за медицинската експертиза

Обнародвано е ПМС № 120 от 23.06.2017 г. за приемането на новата Наредба за медицинската експертиза. Със същото постановление е отменена старата наредба.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент