ДВ, бр. 46 от 11.6.2019: Изменения на IBC CODE

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В броя са обнародвани следващите изменения на Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE).

Отново, както и при обнародваните изменения в предишните броеве, това не е нещо ново, а само публикация на български език.

Тези изменения са приети с Резолюция MSC.16(58) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 1990 г. и са в сила за Република България от 3 февруари 2000 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ