ДВ, бр. 45 от 14.06.2016: Промени в Наредба №1 (правоспособност кранове) и Наредба №16 (ограничаване емисиите на ЛОС – бензиностанции)

Промени в Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки - не изискват действие.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате