ДВ, бр. 43 от 31.05.2019: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)

В броя е обнародван Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) и неговото изменение.

На практика това не е нов нормативен документ. Кодексът е в сила за Република България от 1 юли 1986 г., а неговото изменение от 1987 г. (публикувано отделно в същия брой на ДВ) е в сила за България от 30.10.1988 г.

В следващия брой 44 на Държавен вестник е обнародвано и изменението от 1989 г., което в сила за Република България от 13 октомври 1990 г.

Кодексът отдавна е цитиран като задължителен за прилагане в няколко европейски и български нормативни документа, например: