ДВ, бр.42 от 22.05.2018: КТ – еднодневен договор за половин ден

В този брой на Държавен вестник със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени следните изменения:

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 1 и 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

> Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

> Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

> Ръководства с добри практики.

> Презентационни и обучителни материали.

> Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

>> Процедурите и образците са специално разработени от нас!

>> Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.