ДВ, бр.42 от 22.05.2018: КТ – еднодневен договор за половин ден

В този брой на Държавен вестник със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени следните изменения:

  • Дава се възможност продължителността на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е за половината от нормалната продължителност на работното време, т.е. за 4 часа (чл. 114а, ал.4).
  • Допълнение за извънредния труд на служители на МВР - чл. 144.