ДВ, бр.42 от 22.05.2018: КТ – еднодневен договор за половин ден

В този брой на Държавен вестник със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени следните изменения:

  • Дава се възможност продължителността на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е за половината от нормалната продължителност на работното време, т.е. за 4 часа (чл. 114а, ал.4).
  • Допълнение за извънредния труд на служители на МВР - чл. 144.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ