ДВ, бр.42 от 22.05.2018: КТ – еднодневен договор за половин ден

В този брой на Държавен вестник със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени следните изменения:

  • Дава се възможност продължителността на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е за половината от нормалната продължителност на работното време, т.е. за 4 часа (чл. 114а, ал.4).
  • Допълнение за извънредния труд на служители на МВР - чл. 144.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.