ДВ, бр. 40 от 31.5.2022: Нова наредба за диагностиката, профилактиката и контрола на COVID-19

В броя е обнародвана Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19.

Наредбата е издадена от Министъра на здравеопазването и влиза в сила от деня на обнародването - 31.05.2022 г.

Основните текстове на наредбата са свързани с работата на лабораториите и лечебните заведения (т.е. колегите от лечебните заведения трябва да прочетат внимателно цялата наредба).


Вашият коментар

4 мнения за “ДВ, бр. 40 от 31.5.2022: Нова наредба за диагностиката, профилактиката и контрола на COVID-19”

 1. Здравейте, бихте ли споделили, според Вас:
  Чие е задължението за оценка на риска от заразяване със SARS-CoV-2 на медицински специалисти и друг персонал в лечебни заведения? Какъв документ да се оформи – становище, заключение или в длъжностната характеристика да се впише?
  В какъв срок трябва да се извърши това категоризиране на риска/висок и нисък/, тъй като наредбата не конкретизира?
  Или ще очакваме съответната РЗИ, когато се наложи да направи епидемиологично проучване и да предпише конкретните мерки?
  Благодаря предварително! Бъдете здрави! д-р Милка Хаджийска

  • Здравейте,
   Според мен тази оценка не е еднократна и да се слага някъде като постоянен документ, а се прави ВСЕКИ ПЪТ и индивидуално за всяко лице (медицински специалист или лице от персонала на лечебно заведение), след като е било в контакт с положителен на SARS-CoV-2 пациент.

   Всъщност оценката на практика е въпросник, който попълва лицето. И тъй като РЗИ прави епидемиологичното проучване и решава какво да бъде, е логично те да раздават въпросниците на контактните и после въз основа на тях да си пишат и предписанията за изолация или за карантина.

 2. Здравейте, може ли да уточним относно изолацията, тъй като малко се обърках. Към момента всички доказано положителни подлежат на карантина от 10 дни, а всички контактни, на карантина от 7 дни. След обнародването на Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19, означава ли, че карантината отпада, независимо дали си доказано болен или контактно лице?
  В сайта на МЗ си стои заповедта за 10 дневната, респ. 7 дневната карантина от 11.01.2022, лекарите продължават да издават болнични за 10/7 дни.