ДВ, бр. 40 от 19.05.2017: Изменения на Наредба за медицинската експертиза

В брой 40 на Държавен вестник бе обнародвано Решение № 12773 от 24 ноември 2016 г. на Върховния административен съд по административно дело № 5178 от 2016 г.

С решението се отменя правилото, че решението на ТЕЛК може да бъде със срок от една до 3 години, както и изцяло се отменя Приложение № 2 на наредбата "Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти".

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент