ДВ. бр.40 от 15.05.2018: Изм. и доп. на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

С измененията и допълненията разпоредбите на Наредбата се привеждат в съответствие с действащите законови разпоредби, по-конкретно с приетия Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и последвалите промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)(ДВ, бр. 79 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар