ДВ, бр. 4 от 9.1.2018: Формални промени в наредби

Покрай ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са направени формални промени в три наредби, като думите "министър на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министър на икономиката" в следните наредби:

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ