ДВ, бр. 4 от 9.1.2018: Формални промени в наредби

Покрай ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са направени формални промени в три наредби, като думите "министър на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министър на икономиката" в следните наредби:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент