ДВ, бр. 4 от 15.1.2016: Подаване на документи по електронен път за лицензии за безопасно използване на ядрената енергия и специализирано обучение за използване на ядрената енергия

В бр. 4 на Държавен вестник от 15.01.2016 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което са променени:

Промените не изискват действия за настоящите носители на лицензии и са свързани с възможността заявленията да се подават не само на хартиен носител, но и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.