ДВ, бр. 4 от 15.1.2016: Подаване на документи по електронен път за лицензии за безопасно използване на ядрената енергия и специализирано обучение за използване на ядрената енергия

В бр. 4 на Държавен вестник от 15.01.2016 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което са променени:

Промените не изискват действия за настоящите носители на лицензии и са свързани с възможността заявленията да се подават не само на хартиен носител, но и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ