ДВ, бр. 4 от 13.01.2017: Нова Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби

В брой 4 на Държавен вестник от 13 януари 2017 г. е обнародвана новата Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

Тя отменя наредбата със същия номер и наименование от 2004 г. - Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате