ДВ, бр. 38 от 10.05.2019: Нови Правила за осигуряване на ЗБУТ в горските територии

В неофициалния раздел на брой 38 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която са утвърдени Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

Със заповедта се отменя и Заповед № РД-09-1153 от 16.09.1999 г. на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и утвърдения на основание заповедта Правилник по безопасност на труда в горите (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

Ще припомним, че по-новият Правилникът за здравословни и безопасни условия на труд в горите от 2007 г. беше обявен за нижощен още през 2016-а година с Решение № 5922 от 22 май 2015 г. на Върховния административен съд (потвърдено с РЕШЕНИЕ № 1082 от 3 февруари 2016 г.), обн. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.