ДВ, бр.36 от 27.4.2018: Правилник – интеграция на хората с увреждания

В бр. 36 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 60 от 23 април 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

Промените не са свързани с изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

Промените са свързани с:

- Промяна на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата.
- Промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане (а не по постоянен).
- Отпадане на необходимостта от предоставяне на отчетни документи от страна на хората с увреждания.

Промяната в Приложението предвижда изменения и допълнения в медицинските условия, по които се назначават конкретните ПСПСМИ, на базата на което се преценява правото на целева помощ. Наред с това се регламентира правото на целева помощ за двустранно слухопротезиране на лица, които в детска възраст са били протезирани двустранно.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ