ДВ, бр. 34 от 9.4.2020: Изм. и доп. на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

В брой 34 на Държавен вестник (извънреден) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

Измененията са свързани с подобрения на настоящите текстове и допълнителни уточнения, които не са свързани със здравословни и безопасни условия на труд или правата и задълженията на работодателите във връзка с извънредното положение, но има изменения, свързани с трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ (еднодневните)

Примери за изменения са:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар