ДВ, бр. 33 от 26.04.2016: Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

В бр. 33  на ДВ  от 26 април 2016 г. е обнародвано Постановление № 91 от 21 април 2016 г., с което се приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

Постановлението (и съответно наредбата) влизат в сила от 19 юли 2016 г.,  с изключение на Глава пета и § 5 и 6 на Наредбата, които се отнасят до нотифицираните органи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.