ДВ, бр. 33 от 25.04.2017: Допълнения на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. – дейности по пожарна безопасност от търговци

В брой 33 на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Някои от промените са свързани с технически поправки, но има и по-съществени:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент