ДВ, бр. 33 от 17.4.2018: Промени в Наредба №40 за превоз на опасни товари

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В брой 33 на Държавен вестник от 17 април 2018 г. е направено изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Целта е намаляване на административната тежест.

В тази връзка ОТПАДАТ два документа, които до момента трябваше да бъдат подавани като част от заявлението за издаване на "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари":

  • протокола за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе (приложение № 12 към чл. 43, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
  • копието на свидетелство за регистрация на превозното средство.

Проверката ще се извършва служебно от ИА "Автомобилна администрация".

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ