ДВ, бр. 33 от 17.4.2018: Промени в Наредба №40 за превоз на опасни товари

В брой 33 на Държавен вестник от 17 април 2018 г. е направено изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Целта е намаляване на административната тежест.

В тази връзка ОТПАДАТ два документа, които до момента трябваше да бъдат подавани като част от заявлението за издаване на "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари":

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент