ДВ, бр. 32 от 22.04.2016: Изменение на Закона за автомобилните превози

С § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси са направени изменения в Закона за автомобилните превози.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.