ДВ, бр. 32 от 22.04.2016: Изменение на Закона за автомобилните превози

С § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси са направени изменения в Закона за автомобилните превози 

Измененията касаят извършването на таксиметрови превози и не изискват нови действия, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ