ДВ, бр. 32 от 22.04.2016: Изменение на Закона за автомобилните превози

С § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси са направени изменения в Закона за автомобилните превози.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.