ДВ, бр. 30 от 3.4.2018: Промени в КТ, КСО и ЗДС относно осиновяване, не касаят ЗБУТ

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени промени и допълнения на:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент