ДВ, бр. 30 от 24.4.2015 г. Промени в Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация на движението при СМР

Съгласно промените, изискванията за маркировката вече не са съгласно български стандарти, а се прави препратка  към Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, която също е изменена в ДВ, бр 34, като в нея са вписани елементите и изискванията към материалите за пътна маркировка.

По отношение на пътните знаци е постъпено по същия начин - вместо препратка към български стандарт, вече има препратка към Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, която също би трябвало да бъде скоро изменена с вписване на съответните съвременни технически изисквания. Да се надяваме, че изменението ще бъде обнародвано преди 18 май 2015 г., когато промените в Наредба 3/2010 влизат в сила.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай