ДВ, бр. 30 от 11.04.2017: Ревизия 5 на Процедура за акредитация BAS QR 2

В брой 30 на Държавен вестник е обнародвана следващата ревизия 5 на Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“.

В новата ревизия са направен някои поправки на технически грешки, както и е премахната точка 11, съгласно която част от актуализациите в предишната ревизия влизаха в сила от 1 април.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай