ДВ, бр. 30 от 11.04.2017: Ревизия 5 на Процедура за акредитация BAS QR 2

В брой 30 на Държавен вестник е обнародвана следващата ревизия 5 на Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“.

В новата ревизия са направен някои поправки на технически грешки, както и е премахната точка 11, съгласно която част от актуализациите в предишната ревизия влизаха в сила от 1 април.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ