ДВ, бр.3 от 5.01.2018: Изм. на Наредба за предотвратяване на големи аварии

С Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени следните изменения на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

1. При подаване на уведомление и доклад отпада изискването за представяне на документ за платена такса.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.