ДВ, бр.3 от 5.01.2018: Изм. на Наредба за предотвратяване на големи аварии

С Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени следните изменения на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

1. При подаване на уведомление и доклад отпада изискването за представяне на документ за платена такса.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент