ДВ, бр. 3 от 12.1.2016: Изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. – безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите

В брой 3 на ДВ от 12 януари е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите училища в мирно време.

Промените са свързани с:

  • добавяне на изисквания за предоставяне на храна и вода при водолазни спускания;
  • осигуряване на безплатна храна, ободряващи напитки и минерална/трапезна вода за изпълняващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на държавната граница;
  • изискването "Безплатна храна се осигурява при носене на 12-часово и 24-часово дежурство" е променено на "Безплатна храна се осигурява при носене на дежурство".

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай