ДВ, бр. 3 от 03.02.2017: Промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Промените в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси са във връзка с промени в Закона за опазване на околната среда и са записани в § 28 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате