ДВ, бр. 29 от 30.3.2018: Изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

Промените са във връзка с полученото допълнително официално уведомително писмо № C(2016) 2382 по нарушение № 2013/2076 относно неизпълнение на задължението на Република България за правилно транспониране на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.

С промените в Наредба № 59 се регламентира, че специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения разследва тежките железопътни произшествия и произшествия по своя преценка, имащи отражение върху безопасността в железопътния транспорт.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент