ДВ, бр. 28 от 6.04.2021: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В броя е обнародвано Постановление № 127 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

С него се правят две важни допълнения, свързани със задълженията на работодателя за назначаване на лица с трайни увреждания - квотите по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Необходими са действия!

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

4 мнения за “ДВ, бр. 28 от 6.04.2021: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания”

  • Здравейте, госпожо Петрова,

   С Регламент (ЕС) 2016/2235 на Комисията от 12 декември 2016 година е направено изменение на приложение XVII „Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия“ към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) по отношение на бисфенол А.

   Бисфенол А е вписан под точка 66 с условие на ограничаване „Не може да бъде пускан на пазара в термичната хартия в концентрация, равна на 0,02 тегловни процента или по-голяма от тази стойност след 2 януари 2020 г.“

   Тъй като това е регламент, то той е автоматично приложим във всяка страна-членка и няма нужда от отделен български нормативен документ, т.е. от 2.01.2020 г. касовите бележки със съдържание на бисфенол А над допустимото са забранени .

 1. Здравейте,
  аз не проумявам как в условията на продължаващата криза ИТ си намира повод (да не кажа измисля) да прави проверки точно в тази връзка. При условие, че някои работодатели все още използват държавните помощи, за да запазят заетостта на своите работещи пред алтернативата да ги освободят, трябва да мислят и за изпълнение на квотата по ЗХУ?! Сбъркани са приоритетите и до доста.
  Поздрави,
  Галя

 2. Здравейте,

  На нас вече ни направиха проверка.
  На ИТ са им поставили задача да проверяват дали фирмите изпълняват изискванията на ЗХУ. Така, че колеги, добре е да си подготвите документацията, ако не сте го направили.
  Успех