ДВ, бр. 28 от 04.04.2017: Изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

В брой 28 на Държавен вестник от 4 април 2017 година с Постановление № 58 от 30 март 2017 г. е направено изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Променен e срокът за издаване на разпореждане за признаване/непризнаване на злополуката за трудова, същият от 7 става на 14 дни.

Срокът важи и при декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане и започва да тече от получаване на решението на органите на медицинската експертиза.

Премахнат е срокът за изпращане на разпореждането на осигурения и осигурителя - преди беше 7 дни, сега няма ограничение.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ