ДВ. бр.27 от 2.04.2019: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В броя е обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Същият е приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г.

В § 1 на Заключителните разпоредби на постановлението се отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Освен другата материя от закона, правилникът урежда условията и реда за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки по чл. 38, ал. 5, както и редът за изпълнението на задължението за месечна компенсационна вноска по чл. 38, ал. 6.

В тази връзка сме актуализирали процедурата относно задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.

Вижте актуализираната процедура.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.