ДВ, бр. 27 от 05.04.2016: Изменения на Закон за здравето и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Промените не касаят здравословни и безопасни условия на труд.

  • Измененията на Закона за здравето са направени в заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации и са във връзка с обучение на чужденци.
  • Промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина са направени в Заключителните разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 28 март 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и е свързано с промяната на наименованията на агенциите.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ