ДВ, бр. 27 от 05.04.2016: Изменения на Закон за здравето и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Промените не касаят здравословни и безопасни условия на труд

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.