ДВ, бр.26 от 30.3.2021: Закон за движението по пътищата

В броя е обнародвано РЕШЕНИЕ № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г., с което се обявяват за противоконституционни чл. 171, т. 1, буква „д“ и чл. 171, т. 2, буква „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г.; посл. доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.).

Разпоредбата на чл. 171, т. 1, буква „д“ ЗДвП предвиждаше временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.

Разпоредбата на чл. 171, т. 2, буква „к“ ЗДвП предвиждаше временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба.

Според Конституционния съд истинската цел на тези разпоредби не е формално посочената в ЗДвП – осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а по-лесното събиране на вземанията от глоби. Така прочетени, въпросните разпоредби придобиват характер на санкция за несъществуващо административно нарушение.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар