ДВ. бр.25 от 26.03.2019: Изм. и доп. на ЗУТ и Закон за камарата на строителите

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Промените не касаят ЗБУТ с едно изключение - добавена е нова ал. 7 в чл. 156б.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.