ДВ, бр. 24 от 31.03.2015 г.: Промени в Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Промените не изискват действие.

Те са свързани с уточнението кои европейски нормативни актове  се въвеждат с наредбата:

§ 2.  Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт и въвежда изискванията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30/09/2008) и Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 233, 03/09/2010), Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 332, 04/12/2012, стр. 18 - 19) и Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г. за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 335, 22/11/2014).

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай