ДВ. бр.24 от 22.03.2019: Изменения в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, ЗХУ и ЗУТ – не касаят ЗБУТ

В брой е обнарован Закон за социалните услуги, който отделя в самостоятелен закон тази част от Закона за социалното подпомагане. Освен това, има промяна в понятията - вече не говорим за "специализираните институции за деца и възрастни", а за „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“. В тази връзка са направени технически промени в други закони по отношение на препратките и използвамните понятия:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.