ДВ. бр.24 от 22.03.2019: Изменения в Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, ЗХУ и ЗУТ – не касаят ЗБУТ

В брой е обнарован Закон за социалните услуги, който отделя в самостоятелен закон тази част от Закона за социалното подпомагане. Освен това, има промяна в понятията - вече не говорим за "специализираните институции за деца и възрастни", а за „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“. В тази връзка са направени технически промени в други закони по отношение на препратките и използвамните понятия:

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ