ДВ, бр. 23 от 25.03.2016: Нови наредби за съществените изисквания и оценяване на съответствието

В бр. 23 на Държавен вестник от 25 март 2016 г. е обнародвано Постановление № 47 от 15 март 2016 г., с което се приемат следните нови наредби:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.