ДВ, бр. 23 от 25.03.2016: Нови наредби за съществените изисквания и оценяване на съответствието

В бр. 23 на Държавен вестник от 25 март 2016 г. е обнародвано Постановление № 47 от 15 март 2016 г., с което се приемат следните нови наредби:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.