ДВ, бр. 21от 20.3.2015: Устройствен правилник на МТСП и Наредба № Н-11 от 2012 г.

Промени в Устройствения правилник на МТСП (наименования на звена и щатни  бройки) и в Наредба № Н-11 от 2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“ (ДВ, бр. 70 от 2012 г.)

Вижте промените в Устройствения правилник в Държавен вестник

Вижте промяната в Наредбата - добавя право на директора на службата при налагане на дисциплинарно наказание със заповед да намали или преустанови изпращането на допълнителното възнаграждение за специфични условия.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ