ДВ, бр. 21 от 10.03.2017: Изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. – пожарна безопасност при дейности в земеделските земи

В бр. 21 на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Изменението е във връзка с изменения на Наредба № 8121з-882 от 25 ноевмри 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол в броя на ДВ от 28.02.2017, чрез които се дава възможност за електронно подаване на искане за издаване на становище за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.

По настоящем юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи могат да подадат искането:

  • по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния кодекс искане за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника:до началника на РСПБЗН, съгласно приложение № 1 или
  • по електронен път до директора на СДПБЗН/РДПБЗН, съгласно електронната форма на предлаганата от ГДПБЗН административна услуга (ново)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ