ДВ, бр. 2 от 6.01.2017: Нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари 2017 г. е обнародвано Постановление № 382 от 29 декември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Наредбата заменя Наредбата за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате