ДВ, бр. 2 от 3.1.2018: Закон за движение по пътищата – укрепване на товари

В извънредния брой 2 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

Някои от промените касаят индиректно безопасност и здраве при работа.

Укрепване на товари

Предстои обнародването на нова наредба, с която да се определят условията и реда за укрепване на превозваните товари. Същото е посочено в новата алинея 4 на чл. 127.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.