ДВ, бр. 2 от 3.1.2018: Закон за движение по пътищата – укрепване на товари

В извънредния брой 2 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

Някои от промените касаят индиректно безопасност и здраве при работа.

Укрепване на товари

Предстои обнародването на нова наредба, с която да се определят условията и реда за укрепване на превозваните товари. Същото е посочено в новата алинея 4 на чл. 127.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент